הינך נמצא כאן

איך להוסיף מתכון פרטי

רציתם להוסיף מתכון אבל לא בטוחים שכולם אמורים לראות אותו?
רוצה לשמור מתכון רק בשבילך?

צילמנו בשבילכם איך עושים את זה:

איך להוסיף מתכון שרק אתם רואים?